Telefon: +387 36 726 230

Zašto poslovati sa nama ?

Budite i vi dio historije Konjictrans-a d.d
Ako se pitate zašto izabrati Konjictrans d.d kao poslovnog partnera u oblasti prevoza i transporta, onda je dovoljno da pogledate našu dugu historiju koja posljednih godina bilježi konstantan rast u svim sementima.
Konjic trans je firma koja iz godine u godinu sve više ulaže u svoje vlastite kapacitete , ljudske , tehničke i broj naših prevoznih vozila iz godine u godinu bilježi stalni rast. Konjictrans trenutno broji više od 30 uposlenika te više od 20 autobusa za unutrašnji i međunarodni prevoz , te vlastiti servis za održavanje i servisiranje svih naših vozila.
Na trećem mjestu je broj destinacija u koje vozimo te njihov stalni porast, kako na domaćem tako i inostranom držištu. Konjictrans d.d već sada vozi u više od 5 Evropskih destinacija, te u skoro sve destinacije na Balkanu.
Ako tražite partnera sa iskustvom i povjerenjem onda smo to mi – Vaš Konjictrans d.d Konjic.

KONJICTRANS D.D KONJIC

naslovna

 BIOGRAFIJA FIRME

 

– Firma Konjictrans osnovana je (preregistrovano-privatizirano) dana 07.12.1989.god. rješenjem Višeg suda Mostar pod brojem UF/I – 431/89

U početnoj fazi rada aktivnost preduzeća se vodila uglavnom na osposobljavanju voznog parka za eksploataciju u međugradskom prevozu putnika i rješavanju administrativnih problema u cilju dobijanja redovnih autobuskih linija. S obzirom da u to vrijeme još nisu funkcionisale institucije koje se bave tom problematikom, objezbeđene su dvije međugradske . Kroz redovno usklađivanje redova vožnje linije  PARSOVIĆI- SARAJEVO I MOSTAR – SARAJEVO  su ozvaničene i one funkcionišu u skladu sa Zakonom o cestovnom prometu. Kao i dvije Kantonalne linije KONJIC –MOSTAR i KONJIC –ČAPLJINA U međuvremenu preduzeće se bavilo sa aktivnostima u vanrednom međumjesnom i međunarodnom prevozu. Kroz tu aktivnost uglavnom su se obavljali prevozi u Mađarsku, Hrvatsku, Austriju, SRNj, Norvešku,Švedsku, Dansku, Francusku, Italiju, Tursku . Svi prevozi u navedene zemlje su obavljeni bez ijednog problema, tako da je klijentela koja je koristila naše usluge izuzetno zadovoljna.

Pored toga preduzeće se cijelo vrijeme bavilo i ugovorenim prevozom, uglavnom za potrebe preduzeća sa sjedištem u Konjicu.

Preduzeće u svom voznom parku ima ukupno 20 voznih jedinica od čega

*15  AUTOBUSA KAPACITETA  47-53 SJEDIŠTA

* 5 . MINIBUSA KAPACITETA  8-20 SJEDIŠTA

Djelatnost, odnosno poslovi za koje je preduzeće registrovano su:

1.SAOBRAĆAJ I VEZE

-Prevoz putnika u cestovnom prometu

-Prevoz putnika taxi automobilima

-Prevoz roba u drumskom saobraćaju

 

2.GRAĐEVINARSTVO

3.TRGOVINA NA MALO

4.TRGOVINA NA VELIKO

5.UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

6.PROIZVODNJA

7.OSTALE USLUGE

U spoljno-trgovinskom poslovanju preduzeće je registrovano za :

1.SPOLJNA TRGOVINA PREHRAMBENIM PROIZVODIMA

2.SPOLJNA TRGOVINA NEPREHRAMBENIM PROIZVODIMA

3.USLUGE :

-Prevoz putnika

-Prevoz roba

-Posredovanje i zastupanje u prevozu putnika, roba i vršenju usluga

-Zastupanje inostranih firmi i konsignacija

-Radovi u građevinarstvu

-Inžinjering

-Priređivanje izložbi, salona i drugih oblika prikazivanja privrednih i dr. djelatnosti

-Marketing

-Ostale usluge (špedicija, posredništvo kod prometa nepokretnostima ,vršenja komisionih poslova…

Za sve ove aktivnosti obezbjeđena su sva potrebna Rješenja nadležnih ministarstava BiH.

-TRENUTNE AKTIVNOSTI

U dijelu teksta koji opisuje historiju preduzeća markirane su centralne aktivnosti koje se odnose prije svega na održavanje međugradskih linija kao i redovito ugovaranje i prevoz na međunarodnim relacijama. Ta aktivnost je kontinuirana i ona u suštini predstavlja centralnu poslovnu aktivnost preduzeća, jer još nisu ni iz bliza iskorištene sve mogućnosti u toj oblasti.

Takođe, kao neophodnost nameće se potreba modernizacijom postoječe auto-baze sa neophodnom opremom za održavanje i servisiranje vozila. U toj oblasti se moramo više angažovati radi stvarne potrebe za dnevnom njegom vozila.

DIO NAŠEG TIMA

Mustafa Ajanović Direktor
Mustafa Ajanović
Direktor
Šef saobraćaja
Muamer Memidžan - Šef saobraćaja
Kontakt telefon: +387 61 823701 / +38763374261
Ajla Ajanović - Direktor za finansije
Mr Ecc Ajla Macić -Izvršni direktor za finansije
Kontakt telefon: +38763391014