O nama

KonjictransO nama

Historijat

Konjictrans d.o.o. Konjic je preduzeće čija je osnovna djelatnost pružanje usluga iz oblasti transporta usluga i roba. Osnovano je u Konjicu dana 07.12.1989. godine rješenjem Višeg suda Mostar pod brojem UF/I – 431/89, te sa više od 30 godina iskustva spada među vodeća transportna preduzeća u Bosni i Hercegovini.

U početnoj fazi rada aktivnost preduzeća se vodila uglavnom na osposobljavanju voznog parka za eksploataciju u javnom međugradskom prevozu putnika, te rješavanju administrativnih problema u cilju dobijanja redovnih autobuskih linija s obzirom da u to vrijeme još nisu funkcionisale institucije koje se bave tom problematikom. Time su objezbjeđene dvije međugradske linije Parsovići – Sarajevo i Mostar – Sarajevo, kao i dvije kantonalne linije Konjic – Mostar i Konjic – Čapljina koje su ozvaničene i funkcionišu u skladu sa Zakonom u cestovnom prometu.

Pogođeno ratnim dešavanjima kompletan vozni park, kao i samo preduzeće, biva potpuno devastirano. Uprkos svim problemima, Konjictrans nastavlja da obavlja svoje usluge te se prvenstveno bavi aktivnostima u lokalnom, međugradskom i međunarodnom prevozu. Kroz te aktivnosti uglavnom su se obavljali prevozi u Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, Mađarsku, Austriju, Njemačku, Norvešku, Švedsku, Dansku, Francusku, Italiju i Tursku. Pored toga preduzeće se cijelo vrijeme bavilo i ugovorenim prevozom, uglavnom za potrebe preduzeća koje imaju sjedište u Konjicu.

Rješenjem Kantonalnog suda u Mostaru br. 147/02, preduzeće Konjictrans d.o.o. Konjic je preregistrovano, odnosno privatizirano 13.02.2003. godine, te prelazi iz društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, kada rukovodstvo preuzima sadašnji direktor Mustafa Ajanović. Od tada firma postiže velik napredak, nizajući uspjehe u svom poslovanju i zahvaljujući zadovoljnim klijentima, postaje jedan od vodećih prijevoznika u Bosni i Hercegovini. Sam uspjeh preduzeća praćen je konstantnim povećanjem broja zaposlenih, kao i proširenjem voznog parka koji je danas obogaćen sa vrhunskim novim autobusima i minibusevima.

Posljednje 2 godine praćene su velikom ekspanzijom u samom poslovanju preduzeća. Od 27.02.2020. godine preduzeće se bavi uvođenjem međunarodnog ISO standarda i to sistema upravljanja kvalitetom, čime dobija certifikat ISO 9001:2015.

Od 01.01.2022. godine preduzeće Konjictrans d.o.o. Konjic je ponovo preregistrovano čime postaje postaje društvo sa ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika i robe. U 2022. godini Konjictrans proširuje svoje usluge te u sklopu samog preduzeća otvara Samouslužnu praonicu za osobna i teretna vozila, kao i Restoran A&M koji raspolaže vrhunskim specijalitetima na koje nećete ostati ravnodušni.

Glavni cilj firme je da osigura prijatno i ugodno putovanje, te sigurnost svim korisnicima naših usluga.

0 Godina iskustva
0 Zaposlenika
0 Autobusa
0 Minibuseva

VAŠE SLJEDEĆE PUTOVANJE JE SA NAMA?

Iskoristite online formu kako bi nam poslali upit za prevoz.

Pogledajte našu galeriju slika

Galerija

hello.